pitch of roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitch of roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitch of roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitch of roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitch of roof

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    độ dốc của mái

    độ dốc của mái nhà