picture show nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture show nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture show giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture show.

Từ điển Anh Việt

  • picture show

    /'piktʃəʃou/

    * danh từ

    (như) picture-palace

    phim xi nê

Từ điển Anh Anh - Wordnet