picture signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture signal

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tín hiệu hình