picture hat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture hat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture hat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture hat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • picture hat

    a woman's dressy hat with a wide brim

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).