picture-card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture-card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture-card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture-card.

Từ điển Anh Việt

  • picture-card

    /'piktʃəkɑ:d/

    * danh từ

    quân bài có vẽ hình người (quân K, quân Q, quân J)