picture size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • picture size

  * kỹ thuật

  vật lý:

  kích thước ảnh

  toán & tin:

  kích thước hình