picture point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture point

    * kỹ thuật

    điểm ảnh