picture slip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

picture slip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm picture slip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của picture slip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • picture slip

    * kỹ thuật

    độ trượt hình