movie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

movie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm movie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của movie.

Từ điển Anh Việt

 • movie

  /'mu:vi/

  * danh từ, (thông tục)

  phim xi nê

  rạp chiếu bóng

  (số nhiều) ngành phim ảnh; nghệ thuật phim xi nê

  to go to the movies: đi xem phim

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • movie

  * kỹ thuật

  điện ảnh

  phim ảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet