joseph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph.

Từ điển Anh Việt

 • joseph

  /'dʤouzif/

  * danh từ

  người đàn ông chay tịnh

  áo choàng mặc cưỡi ngựa (của đàn bà (thế kỷ) 18)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • joseph

  leader of the Nez Perce in their retreat from United States troops (1840-1904)

  Synonyms: Chief Joseph

  (Old Testament) the 11th son of Jacob and one of the 12 patriarchs of Israel; Jacob gave Joseph a coat of many colors, which made his brothers jealous and they sold him into slavery in Egypt

  (New Testament) husband of Mary and (in Christian belief) the foster father of Jesus