joseph john thomson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph john thomson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph john thomson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph john thomson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph john thomson

    Similar:

    thomson: English physicist who experimented with the conduction of electricity through gases and who discovered the electron and determined its charge and mass (1856-1940)

    Synonyms: Sir Joseph John Thomson

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).