joseph paul dimaggio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph paul dimaggio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph paul dimaggio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph paul dimaggio.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph paul dimaggio

    Similar:

    dimaggio: United States professional baseball player noted for his batting ability (1914-1999)

    Synonyms: Joe DiMaggio

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).