joseph eggleston johnston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph eggleston johnston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph eggleston johnston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph eggleston johnston.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph eggleston johnston

    Similar:

    johnston: Confederate general in the American Civil War; led the Confederate troops in the West (1807-1891)

    Synonyms: J. E. Johnston

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).