joseph oliver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph oliver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph oliver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph oliver.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph oliver

    Similar:

    oliver: United States jazz musician who influenced the style of Louis Armstrong (1885-1938)

    Synonyms: King Oliver

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).