joseph pulitzer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph pulitzer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph pulitzer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph pulitzer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph pulitzer

    Similar:

    pulitzer: United States newspaper publisher (born in Hungary) who established the Pulitzer prizes (1847-1911)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).