joseph francis keaton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph francis keaton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph francis keaton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph francis keaton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph francis keaton

    Similar:

    keaton: United States comedian and actor in silent films noted for his acrobatic skills and deadpan face (1895-1966)

    Synonyms: Buster Keaton

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).