joseph ben matthias nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph ben matthias nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph ben matthias giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph ben matthias.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph ben matthias

    Similar:

    josephus: Jewish general who led the revolt of the Jews against the Romans and then wrote a history of those events (37-100)

    Synonyms: Flavius Josephus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).