josephson effect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

josephson effect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm josephson effect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của josephson effect.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • josephson effect

    * kỹ thuật

    hiệu ứng Josephson

    điện lạnh:

    hiện tượng chui hầm Josephson