josephson tunneling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

josephson tunneling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm josephson tunneling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của josephson tunneling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • josephson tunneling

    * kỹ thuật

    hiệu ứng Josephson

    điện lạnh:

    hiện tượng chui hầm Josephson