josephson junction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

josephson junction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm josephson junction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của josephson junction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • josephson junction

    * kỹ thuật

    lớp chuyển tiếp Josephson

    toán & tin:

    mối nối Josephson