joseph joachim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph joachim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph joachim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph joachim.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph joachim

    Similar:

    joachim: Hungarian violinist and composer (1831-1907)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).