john broadus watson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john broadus watson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john broadus watson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john broadus watson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john broadus watson

    Similar:

    watson: United States psychologist considered the founder of behavioristic psychology (1878-1958)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).