individual parking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual parking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual parking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual parking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual parking

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bãi đỗ xe tư nhân