individual demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual demand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual demand

    * kinh tế

    nhu cầu cá biệt