individual base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual base

    * kỹ thuật

    móng rời

    xây dựng:

    móng riêng biệt