individual drive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual drive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual drive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual drive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • individual drive

  * kỹ thuật

  sự dẫn động độc lập

  sự dẫn động riêng lẻ

  hóa học & vật liệu:

  điều khiển riêng lẻ

  cơ khí & công trình:

  sự dẫn động riêng