individual error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual error

    * kỹ thuật

    sai số chủ quan

    điện lạnh:

    sai số cá nhân