individual housing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

individual housing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm individual housing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của individual housing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • individual housing

    * kinh tế

    chỗ ở cá nhân