fl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fl

    Similar:

    florida: a state in southeastern United States between the Atlantic and the Gulf of Mexico; one of the Confederate states during the American Civil War

    Synonyms: Sunshine State, Everglade State

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).