flam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flam.

Từ điển Anh Việt

  • flam

    /flæm/

    * danh từ

    chuyện bịa

    sự đánh lừa