flog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flog.

Từ điển Anh Việt

 • flog

  /flog/

  * ngoại động từ

  quần quật

  (từ lóng) đánh thắng

  (từ lóng) bán

  quăng đi quăng lại (cấp cứu)

  to flog a dead horse

  phi công vô ích

  to flog laziness out of somebody

  đánh cho ai mất lười

  to flog learning into somebody

  đánh để bắt ai phải học

Từ điển Anh Anh - Wordnet