flak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flak.

Từ điển Anh Việt

  • flak

    /flæk/

    * danh từ

    hoả lực phòng không

    a flak ship: tàu phòng không (của Đức)

Từ điển Anh Anh - Wordnet