pom-pom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pom-pom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pom-pom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pom-pom.

Từ điển Anh Việt

  • pom-pom

    /'pɔmpɔm/

    * danh từ

    (quân sự) pháo tự động cực nhanh (cỡ 37 44 milimét)

Từ điển Anh Anh - Wordnet