ack-ack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ack-ack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ack-ack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ack-ack.

Từ điển Anh Việt

 • ack-ack

  /'æk'æk/

  * danh từ (từ lóng)

  súng cao su

  tiếng súng cao xạ

  sự bắn súng cao xạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet