flaking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flaking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flaking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flaking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flaking

  * kinh tế

  sự làm nở

  sự tạo cốm

  * kỹ thuật

  sự tạo vảy

  sự tróc vảy

  giao thông & vận tải:

  gỉ trên ray

  hóa học & vật liệu:

  làm chất lỏng đóng băng