economic crisis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic crisis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic crisis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic crisis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • economic crisis

  * kinh tế

  khủng hoảng kinh tế

  nguy cơ kinh tế

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  khủng hoảng kinh tế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • economic crisis

  Similar:

  depression: a long-term economic state characterized by unemployment and low prices and low levels of trade and investment

  Synonyms: slump