economical car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economical car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economical car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economical car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economical car

    * kinh tế

    xe rẻ tiền

    xe tiết kiệm nhiên liệu