economic aim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic aim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic aim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic aim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic aim

    * kinh tế

    mục đích kinh tế