economic plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • economic plan

  * kinh tế

  kế hoạch kinh tế

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  kế hoạch kinh tế