economic model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic model

    * kinh tế

    mô hình kinh tế