economic man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic man.

Từ điển Anh Việt

  • Economic man

    (Econ) Con người kinh tế.

    + Tên đặt cho vật đựoc được sáng tạo trong kinh tế học, bằng cách đó, các cá nhân được giả định là cư sử như thể họ tối đa hoá độ thoả dụng, chịu chi phối bởi những ràng buộc, trong đó hiển nhiên nhất là thu nhập.