economic good nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic good nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic good giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic good.

Từ điển Anh Việt

  • Economic good

    (Econ) Hàng hoá kinh tế.

    + Một mặt hàng khan hiếm và mặt hàng mà người ta sẽ lựa chọn nhiều hơn nếu có thể. Xem FREE GOOD.