economic right nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic right nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic right giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic right.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic right

    * kinh tế

    quyền lợi kinh tế