economic zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic zone

    * kinh tế

    khu kinh tế