economic life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic life.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • economic life

  * kinh tế

  niên hạn kinh tế

  tuổi thọ kinh tế

  * kỹ thuật

  tuổi thọ kinh tế