economic dip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic dip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic dip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic dip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic dip

    * kinh tế

    suy thoái kinh tế ngắn hạn