economic trend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic trend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic trend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic trend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic trend

    * kinh tế

    khuynh hướng kinh tế

    xu thế kinh tế