dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome.

Từ điển Anh Việt

 • dome

  /doum/

  * danh từ

  (kiến trúc) vòm, mái vòm

  vòm (trời, cây...)

  đỉnh tròn (đồi...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đầu

  (kỹ thuật) cái chao, cái nắp, cái chụp

  (thơ ca) lâu đài, toà nhà nguy nga

  * ngoại động từ

  che vòm cho

  làm thành hình vòm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dome

  * kinh tế

  cái chao

  nóc

  vòm đỉnh vòm

  * kỹ thuật

  đỉnh vòm

  nóc vòm

  mái bát úp

  mái cupôn

  mái vòm

  mui xe

  vòm

  vòm cuốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet