dome nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dome nut

    * kỹ thuật

    đai ốc mũ

    mũ ốc