dome brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dome brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dome brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dome brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dome brick

    * kỹ thuật

    gạch cuốn vòm

    gạch hình nêm